Actinidia deliciosa Starella

Bio-Kiwi Starella

29,70

Reife: ab September