Kiwi

Bio-Kiwi Hayward

Actinidia deliciosa Hayward
24,00

Kiwi

Bio-Kiwi Jenny

Actinidia deliciosa Jenny
24,00

Kiwi

Bio-Kiwi Matua

Actinidia deliciosa Matua
24,00

Kiwi

Bio-Kiwi Starella

Actinidia deliciosa Starella
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Adam

Actinidia kolomitka Adam
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Ambrosia – Ananaskaja – Anna

Actinidia arguta Ambrosia
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Fresh Jumbo – Honig 2

Actinidia arguta Fresh Jumbo - Honig 2
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Geneva

Actinidia arguta Geneva
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Issai

Actinidia arguta Issai
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Julia

Actinidia arguta Julia
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Ken’s Red

Actinidia arguta Ken's Red
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Maki

Actinidia arguta Maki
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Nostino

Actinidia arguta Nostino
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Red Jumbo

Actinidia arguta Red Jumbo
24,00

Kiwi

Bio-Mini-Kiwi Super Jumbo – Warzawa 1

Actinidia arguta Super Jumbo
24,00